Στοιχεία Ταξιδιώτη
άτομα
Τύπος Δωματίου
Στοιχεία Βασικου Ταξιδιώτη
(άτομο υπεύθυνο για την κράτηση)
Σημειωση: όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες μπορούν να δωθούν μετά τη κράτηση

Προχωρώντας τη Κράτηση αποδέχεσαι τους ορούς Προσωπικών Δεδομένων

Σύνοψη Ταξιδιού

Ολλανδία Benelux, Κάτω Χώρες – (Πάσχα)
Αναχώρηση 2024-05-07 Αθήνα
Επιστροφή 2024-05-12 Αθήνα
Ξενοδοχείο Ξενοδοχεία 4* (Martins 4*, Park Inn Radisson Amsterdam 4*) με πρωινό
Αεροπορικά Sky Epxress
Άτομα
Φόροι
Σύνολο
Χρειάζεσαι βοήθεια? Κάλεσε μας στο 2109618889